Zawór odciążający sterowany pośrednio

Kod: HPYX  
Napięcie: DC 24V  
Max. ciśnienie robocze: 31,5 MPa  
Typ uszczelnienia: NBR  
Ciecz robocza: oleje mineralne, estry syntetyczne, poliglikole  
Zakres temp. cieczy roboczej: -20°C - +70°C  
Zakres lepkości cieczy roboczej: 10-800 mm2/s  
Zakres ustawianego ciśnienia: 5; 10; 20; 31.5 MPa

 

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Zawór kompletny. 
Zawór odciążający w stanie bezprądowym otwarty.
Zasilanie wewn., odpływ wewn.
Różnica pomiędzy ciśnieniem wyłączenia i załączenia: 17%
Przyłącze elektr. wtykowe DIN43650 z diodą LED. 
Ukryte sterowanie awaryjne.  
Bez dyszy dławiącej. 

HPYX/YXW jest zaworem ciśnieniowym, odciążającym, sterowanym pośrednio. W układzie z pompą i akumulatorem - po osiągnięciu nastawy ciśnienia na zaworze wstępnym, odciąża przepływ z pompy do zbiornika. Spadek ciśnienia w akumulatorze o 10% lub 17% podłącza ponownie pompę do ładowania akumulatora. Zawór ten można zastosować w układach hydr. z pompą podwójną do rozładowania jednej sekcji po osiągnięciu nastawionego ciśnienia. W wersji HPYXW odciążenie może być wymuszone elektrycznie.

KARTA KATALOGOWA


Nr referencyjny Rozmiar Max. przepływ (l/min) Waga (kg) Zakres ciśnienia (MPa) Typ elementu nastawczego Ilość Cena Dodaj do koszyka
EE2 HP-YXW10-10-B-1/17 NG10 60 3.8 do 10 pokrętło Zaloguj się Zaloguj się
EE2 HP-YXW10-35-B-1/17 NG10 60 3.8 do 35 pokrętło Zapytaj o cenę Zaloguj się
EE2 HP-YXW25-10-B-1/17 NG20 120 7.8 do 10 pokrętło Zaloguj się Zaloguj się
EE2 HP-YXW25-35-B-1/17 NG20 120 7.8 do 35 pokrętło Zapytaj o cenę Zaloguj się